پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق بر سر کاهش گازهای گلخانه‌ای در کنفرانس دوربان

کشورهای جهان سرانجام توانستند برای مبارزه با تغییرات اقلیمی به توافقنامه ای جدید برسند. چانه زنی برای کاهش گاز های گلخانه ای تا اوایل صبح در نشست تغییرات اقلیمی در آفریقای جنوبی ادامه داشت، هر چند این نتیجه بسیار کمتر از چیزیست که فعالان محیط زیست می خواهند.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.