پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رواج ورزش پرهیجان پارکور در میان جوانان غزه

سازمان ملل متحد تخمین زده بیش از ۵۰ درصد جوانان ساکن در نوار غزه بی کارند. حصر غزه توسط اسراییل، فشار اقتصادی زیادی بر ساکنان منطقه وارد می کند. در این میان، گروهی از جوانان برای فراموش کردن مشکلات زندگی، به ورزشی پرهیجان پناه برده اند به نام پارکور.

جان دانیسون گزارش می‌دهد