پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب گسترده و تداوم اعتراضات در سوریه

۹ ماه پس از آغاز ناآرامی ها در سوریه درگیری ها همچنان ادامه دارد. امروز ارتشی هایی که این روزها در صف مخالفان دولت بشار اسد می جنگند با نیروهای دولتی درگیر شدند. مخالفان حکومت می گویند تاکنون این شدیدترین درگیری ها بین دو گروه بوده است. درگیری ای که جرقه آن را اعتصاب سراسری زد.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد.