نظرسنجی بی‌بی‌سی: بیکاری مهمترین عامل نگرانی مردم در جهان است

حق نشر عکس AFP
Image caption فساد مالی، فقر و بیکاری از جمله نگرانی های عمده مردم جهان است

بررسی انجام شده به سفارش سرویس جهانی بی بی سی نشان می دهد که برای جهانیان، معضل بیکاری به عاملی برای نگرانی فزاینده تبدیل شده است.

این نظرسنجی سالانه با عنوان "جهان سخن می گوید" ( The World Speaks) به سفارش بی بی سی و توسط موسسه تحقیقاتی گلوب اسکن انجام شده و در آن یازده هزار پرسش شونده از بیست و سه کشور جهان شرکت داشته اند.

برای انجام این نظرسنجی، فهرستی از "موضوعات نگران کننده" در اختیار پرسش شوندگان قرار گرفت و از آنها خواسته شد مشخص کنند درباره کدامیک از این موضوعات در ماههای گذشته با خانواده یا دوستانشان صحبت کرده اند.

هر چند موضوعاتی نظیر فساد مالی و فقر همچنان مهمترین موضوع اینگونه گفتگوها بوده است، اما برای ۱۸ درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق، بیکاری به عمده ترین عامل نگرانی تبدیل شده و این رفم، شش برابر رقم به دست آمده در اولین نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۰۹ میلادی است.

افزایش نگرانی نسبت به بیکاری در تمامی کشورهای مورد بررسی مشاهده شده است.

براساس این تحقیق، فساد مالی بیش از هر پدیده دیگری در فهرست ارائه شده، موضوع صحبت مردم بوده اما نگرانی درباره بیکاری روندی رو به افزایش داشته است.

تقریبا یک چهارم از پرسش شوندگان در این نظرسنجی گفتند که در هفته های قبل از انجام نظرسنجی، درباره مساله بیکاری با خانواده یا دوستانشان صحبت کرده بودند.

براساس این نظرسنجی به نظر می رسد که میران نگرانی در مورد خطر بیکاری در میان مردم کشورهای مختلف یکسان نیست.

در بین کشورهایی که برای انجام این نظرسنجی انتخاب شدند، اسپانیا در صدر کشوهایی قرار دارد که بیکاری نگرانی عمده مردم آنهاست.

اسپانیا در مرکز بحران بدهی ها در منطقه کشورهای حوزه یورو قرار دارد و دارای بالاترین نرخ بیکاری در میان کشورهای عضو حوزه یوروست.

براساس این نظرسنجی، پرسش شوندگان در کشورهای غنا، مکزیک، نیجریه، و ترکیه هم نسبت به روند رو به افزایش بیکاری ابراز نگرانی عمیق کرده اند.

اولین نظرسنجی انجام شده درباره عوامل نگران کننده برای مردم در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۹ میلادی و همزمان با بروز آشفتگی در اقتصاد جهانی صورت گرفت که سقوط بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز در آمریکا عامل آن محسوب می شود.

حق نشر عکس BBC World Service

هر چند تمامی سه نظرسنجی انجام شده در سه سال گذشته نشان می دهد که موضوعات فساد مالی، فقرو بیکاری از جمله نگرانی های عمده مردم در کشورهای مختلف است، اما نتایج نظرسنجی اخیرحاکی از تفاوت های قابل توجهی درباره اهمیت نسبی این موضوعات بوده است.

در آمریکا، فرانسه و ژاپن، سه کشور توسعه یافته و ثروتمند جهان، وضعیت اقتصاد جهانی مهم ترین موضوع مورد صحبت مردم بوده است.

در مقابل، در کشورهای نیجریه، هند، ترکیه، اندونزی، و پرو که در زمره کشورهای در حال توسعه یافته به شمار می روند و فعالیت های تشکیلات دولتی و تجاری از شفافیت کمتری برخوردار است، مردم بیش از هر موضوع دیگری در مورد فساد مالی و اداری با هم صحبت کرده اند.

در بین سایر کشورهای در حال توسعه از جمله چین، روسیه، کنیا، و فیلیپین، افزایش قیمت موادغذایی و انرژی موضوع اصلی صحبت مردم را به خود اختصاص داده است.

براساس این نظرسنجی، جرم و خشونت عمده ترین موضوع نگران کننده برای پرسش شوندگان در کشورهای امریکای لاتین بوده است.

مطالب مرتبط