پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مدویدف: ادعای تقلب بررسی می‌شود اما تاثیری در نتایج نخواهد داشت

دیمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه قول داده است، ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی را بررسی کند. اما گفته ،حتی اگر همه ادعاها هم درست باشد، تغییر چندانی در نتیجه انتخابات نخواهد داشت. این در حالیست که اعتراض های سراسری در روسیه به نتیجه انتخابات اخیر ،همچنان ادامه دارد.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.