پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه کشتار در سوریه و اتهام 'جنایت علیه بشریت'

درگیری میان نیروهای امنیتی سوریه و سربازهای جدا شده از حکومت در شهر ادلِبIdlib واقع در شمال کشور بالا گرفته است. فعالان سوری به بی بی سی گفته اند ، امروز صبح نیروهای امنیتی سوریه یازده نفر را کشته اند و در مقابل برای انتقام، سربازان جدا شده هم هفت نیروی امنیتی سوری را کشته اند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته است، تعداد کشته شدگان در سرکوب های خونین سوریه از پنج هزار نفر هم بیشتر شده و از شورای امنیت خواست، سوریه را به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی کیفری در لاهه ارجاع دهد. در مقابل، بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل متحد، گفته های خانم پیلای را ناعادلانه و غیرواقعی خواند.

کسری ناجی گزارش می دهد.