تعلیق بخشی از کمک مالی به پاکستان به وسیله کنگره

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هیاتی از نمایندگان کنگره آمریکا خواهان تعلیق ۷۰۰ میلیون دلار از کمک های مالی ایالات متحده به پاکستان و پرداخت آن به شرط دریافت ضمانت از این کشور در رابطه با مبارزه با ساخت بمب های خانگی است.

این دومین بار در سال جاری است که نمایندگان کنگره با تعلیق بخشی از کمک مالی آمریکا به پاکستان، سرخوردگی خود را از ضعف اسلام آباد در مبارزه با گروه های تندرو نشان می دهند.

نمایندگان کنگره می گویند نگران به کارگیری بمب های دست ساز کنارجاده ای علیه نظامیان ایالات متحده و ناتو در افغانستان هستند. به گفته آنها، این بمب ها در پاکستان تولید می شود.

این اقدام کنگره از سوی مقام های عالی رتبه در پاکستان مورد انتقاد قرار گرفته است.

آمریکا همچنین از مبارزه ضعیف پاکستان با شبکه حقانی که به ارتباط با القاعده متهم است، ناراضی است.

شبکه حقانی متهم به آموزش تندروها در پاکستان برای مبارزه با نظامیان آمریکایی در افغانستان است.

تعلیق ۷۰۰ میلیون دلار از کمک های مالی آمریکا به پاکستان بخشی از طرح قانون بودجه دفاعی آمریکاست و پیشبینی می شود در کنگره به تایید برسد.

آمریکا در ده سال گذشته بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار کمک نظامی و غیرنظامی به پاکستان اعطا کرده است.

ایالات متحده در ماه ژوئن نیز ۸۰۰ میلیون دلار از کمک های نظامی خود به پاکستان را تعلیق کرد.

مطالب مرتبط