پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهمترین چالش‌های عراق پس از پایان ماموریت آمریکا

پرچم آمریکا، بعد از گذشت ۹ سال به نشانه پایان عملیات این کشور در عراق پایین آمد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میراث این کشور در عراق را دولتی مقتدر، باثبات، مستقل و برآمده از رای مردم دانسته است.

پناه فرهادبهمن گزارش می‌دهد