پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان رسمی عملیات نظامی ارتش آمریکا در عراق

ساعتی پیش در مراسمی در بغداد، عملیات نظامی ارتش آمریکا در عراق رسماً پایان یافت. چهار هزار نظامی آمریکایی باقی‌مانده در عراق، ظرف چند روز آینده این کشور را ترک می‌کنند. جدا از کارکنان شرکتهای خصوصی امنیتی، تنها تعدادی نیروی نظامی آمریکایی برای آموزش در عراق باقی خواهند ماند. جنگ در عراق که نزدیک به ۹ سال پیش آغاز شد، جان دست کم صد هزار عراقی و حدود چهار هزار سرباز آمریکا را گرفت.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد.