پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدال حقوقی ویکی لیکس در دو سوی اقیانوس اطلس

دادگاه عالی بریتانیا موافقت کرد که به درخواست فرجام جولیان آسانژ رسیدگی کند. آقای آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس، به اتهام اذیت و آزار دو زن در سوئد تحت تعقیب است. دادگاهی در لندن ماه گذشته رای به استرداد او داده بود. همزمان در آمریکا، فردی که متهم است صدها هزار سند محرمانه دولت آمریکا را به ویکی لیکس داده در یک دادگاه نظامی حاضر شده است. ارتش آمریکا می گوید که بردلی منینگ با فاش کردن این مدارک جان نظامیان و غیرنظامیان را به خطر انداخته است.

کسری ناجی گزارش می دهد.