پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت با قطعنامه پیشنهادی روسیه در مورد سوریه

فرانسه گفت ; پیش نویس قطعنامه روسیه درباره سوریه غیر قابل قبول است. این اولین واکنش قطعی یک کشور غربی به این پیش نویس است. روسیه پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت تحویل داد که کشورهای غربی آن را بیش از اندازه ملایم خواند، اما گفته اند حاضرند درباره اش مذاکره کنند. امروز هم ده ها هزار نفر از مخالفان حکومت به خیابان رفتند. فعالان سوری میگویند در حمص دست کم یکنفر کشته شد. فریبا صحرایی گزارش می دهد.