پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه جنجال بر سر اظهارات کینگریچ در مورد فلسطین

سخنان نیوت گینگریچ درباره فلسطینی ها همچنان در آمریکا و در داخل آن جنجال برانگیز است و انتقادهای زیادی به او وارد است. هفته پیش، این عضو حزب جمهوریخواه که خواهان دستیابی به مقام ریاست جمهوری می باشد، فلسطینی ها را ملتی ساختگی خواند. .

سینا علی نژاد از واشنگتن گزارش می دهد.