پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاجیکستان؛ بیست سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بیست سال می گذرد. تاجیکستان که زمانی یکی از کوچکترین و فقیرترین جمهوری های آن بود، امروز پس از گذار از کشوری کمونیستی به حکومتی کاپیتالیستی، در چه وضعیتی قرار دارد؟ زندگی و بزرگ شدن در تاجیکستان، امروز چگونه است؟ خیرالله فیض به زادگاهش در روستای ایسفیسور سفر کرده تا تغییرات و تحولات را از نزدیک لمس کند.

فیلم کامل "فرزندان لنین" را فردا شب از تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی تماشا کنید.