پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نظر سنجی بی‌بی‌سی: 'بهار عربی' اتفاق خوبی است

خیزشهای مردمی در دنیای عرب، نگرش خیلی ها به جهان عرب را دگرگون کرده است. نتیجۀ یک نظرسنجی برای بی بی سی که در ۲۲ کشور انجام گرفته، نشان می دهد به نظر بیش از نیمی از سؤال شوندگان بهار عربی اتفاق خوبی است.

مجید خیام دارگزارش می دهد.