پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه تلاش برای یافتن بازماندگان کشتی غرق شده پناهجویان

در اندونزی، تلاشها برای نجات مسافران یک کشتی غرق شده که راهی استرالیا بود، ادامه دارد. این کشتی حامل دست کم دویست و پنجاه پناهجو از ایران، افغانستان و عراق بود که دیشب در آبهای اندونزی گرفتار توفان شد. بعضی خبرگزاریها شمار مسافران کشتی را حدود سیصد و هشتاد نفر گزارش کرده اند و گفته می شود حدود هفتاد و شش نفر نجات یافته اند.

علیرضا فولادی گزارش می دهد.