پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درگذشت رئیس جمهوری سابق جمهوری چک

واتسلاو هاول، رئیس جمهوری سابق جمهوری چک در ۷۵ سالگی درگذشت. او یکی از رهبران انقلاب مخملی بود که باعث سرنگونی حکومت کمونیستی در چکسلواکی شد. او در سال های دهه هفتاد میلادی به عنوان نمایش نامه نویس مخالف دولت به شهرت جهانی رسید.

آیدین صالحی گزارش می دهد.