پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مستند 'فرزندان لنین'‌

این مستند ۴۵ دقیقه ای، روایتی است از زندگی در تاجیکستان پس از گذشت ۲۰ سال از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی.

تاجیکستان که زمانی یکی از فقیرترین و کوچکترین جمهوری های شوروی بود، از کمونیسم به سوی کاپتالیسم و از بی دینی به کشف دوباره دین اسلام، رفته است.

در این مستند خیرالله فیض، گزارشگر بی بی سی که در این کشور بزرگ شده، به روستای زادگاهش در شمال تاجیکستان باز می گردد تا ببیند زندگی مردم نسبت به گذشته چقدر تغییر کرده است.