پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعلام در گذشت رهبر کره شمالی دو روز پس از مرگ او

کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی در ۶۹ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشته. رسانه های کره شمالی که مرگ او را با دو روز فاصله اعلام کرده اند، گفته اند به جای او پسرش 'کیم جونگ اون' ،رهبر کره شمالی شده است.چند ساعت بعد از اعلام خبر مرگ 'کیم جونگ ایل' / کره شمالی یک موشک تازه آزمایش کرد. امشب، نیروهای نظامی کره شمالی و کره جنوبی در وضعیت 'هشدار' هستند.

کسری ناجی، بی بی سی، گزارش می دهد.