پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طارق هاشمی اتهام ارتباط با تروریست‌ها را رد کرد

طارق هاشمی، معاون سنی مذهب رئیس جمهوری عراق، اتهام ارتباط با فعالیت های ترورسیتی را ردکرد. پیشتر، مقامهای قضائی عراق، اعلام کردند که حکم بازداشت آقای هاشمی صادر شده است. طارق هاشمی، نخست وزیر شیعه مذهب عراق را به دست داشتن در کمپینی علیه خودش متهم کرد وهشدار داد، این کار به درگیری های شیعه و سنی در عراق دامن می زند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.