پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در خواست آمریکا از گروه های عراقی برای حل اختلافات

با افزایش تنش های سیاسی در عراق، جو بايدن معاون رئيس جمهوری آمريکا از رهبران گروه های مختلف خواسته اختلاف ها را حل کنند. طارق هاشمی، معاون سنی رئیس جمهوری، پس از آن که حکم بازداشت اش صادر شد، به کردستان عراق رفته. نوری مالکی، نخست وزیر شیعه، از مقام های کردستان خواسته، او را پس دهند.

آیدین صالحی، بی بی سی، گزارش می دهد.