پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ژاپن: پاکسازی فوکوشیما ۴۰ سال طول می کشد

ژاپن می گوید پاکسازی کامل نیروگاه اتمی فوکوشیما ۴۰ سال طول می کشد. دولت امروز برنامه تازه ای ارائه داده. ۹ ماه پیش زلزله و سونامی آسیب جدی به رآکتورهای این نیروگاه زد و تشعشعات هسته ای را به محیط اطراف رها کرد. ده ها هزار نفر هم بی خانمان شدند.

نادر سلطانپور، بی بی سی، گزارش می دهد.