پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تداوم بحران اقتصادی در اروپا

یک موسسه رده بندی اعتباری کشورها، اوراق قرضه مجارستان را در حد بی ارزش رتبه بندی کرده است. این تازه ترین تحول در بحران اقتصادی است که اروپا را فرا گرفته است. اخیرا بیشتر کشورهای اروپایی بر سر تدابیری برای خروج از بحران موافقت کرده اند اما چقدر ممکن است این برنامه عملی شود؟

متیو پرایس گزارش می‌دهد