پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف غیرمنتظره پلیس بلژیک در خانه یک کلاهبردار

کیلومتر ها دورتر از تهران، در َلپ شُر بلژیک، هم اتفاق عجیبی افتاده. پلیس بلژیک وقتی به خانه یک تاجر کلاهبردار آلمانی رفته بود تا کت بسته تحویل قانونش بدهد، یازده تمساح پیدا کرد.

علی همدانی، بی بی سی، گزارش می دهد.