پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه اختصاصی با معاون رییس جمهور عراق

از روزی که آخرین سربازان آمریکایی از مرز عراق گذشتند، طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری عراق در مرکز توجه مطبوعات عراق و جهان بوده است. او از طرف دولت نوری مالکی متهم شده که در ترور شخصیتهای سیاسی و امنیتی دست داشته است. یک کمیته قضایی حکم جلب او را صادر کرد. طاریق هاشمی به کردستان عراق گریخت و از یک هفته پیش در سلیمانیه به سر می برد. برای دیدار با او پس از 5 ساعت رانندگی از بغداد به سلیمانیه کردستان رفتم. او در یکی از اقامتگاههای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق پناه برده است و می گوید او به دعوت و دستور رئیس جمهوری به کردستان آمده و از اینجا به امورات اداری می پردازد.

آقای هاشمی در کاخ قلا چهارلان که منطقه ای نظامی برای پیشمرگهای اتحادیه میهنی کردستان عراق است اقامت گزیده. او که به انگلیسی تسلط دارد به من می گوید که مالکی می خواهد کشور را در دست گیرد و او یک دیکتاتور است. او نگران و خسته به نظر می رسید. از دو فیلمبردار من پرسید آیا شیعه هستند یا سنی. او به آنها گفت به دوستان و همسایگانشان بگویند که طارق هاشمی بی گناه است و در زندگیش به کسی آزار نرسانده.

سه تن از محافظین آقای هاشمی در تلویزیون دولتی عراق اعتراف کردند که تحت دستور و کمک مالی آقای هاشمی بمب گذاری و شخصیتهای سیاسی و امنیتی را ترور کرده اند. طارق هاشمی می گوید اتهامات وارده سیاسی است و نوری مالکی را متهم کرد که می خواهداز این طریق یکی از منتقدان سر سختش را حذف کند. او گفت محاظین او که در تلویزیون ملی عراق علیه او اعتراف کردند، چهل ساعت قبل از اعترافشان دستگیر شدند. آقای هاشمی پرسید چطور آنها این همه عملیاتها را که گفته می شود چند سال قبل انجام شده را در این مدت کوتاه با جزئیات به یاد می آوردند.

او از خروج سربازان آمریکایی ابراز خوشحالی کرد اما از آمریکا برای به جای گذاشتن یک سیستم نا کارآمد سیاسی در عراق انتقاد کرد و گفت سیستم سیاسی امروز عراق بر اساس قومی و مذهبی بنیان نهاده شده است.

طارق هاشمی گفت او به بغداد بر نخواهد گشت زیرا امنیت جانی ندارد و تمام محافظین او دستگیر یا خلع سلاح شده اند. وقتی از او پرسیدم آیا او حاضر است که به بغداد بر گردد و در دادگاه بی گناهیش را ثابت کند، او گفت نه، بلکه حاضر است در کردستان در یک دادگاه از خود دفاع کند.

آقای هاشمی همچنین کار کردن با نوری مالکی را غیر ممکن دانست و گفت او مسئول نابسامانیها و بحران سیاسی کنونی کشور است. حتی زنجیره انفجارهای اخیر را به نیروهای تحت امر آقای مالکی نسبت داد.