پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موفقیت همسران سربازان بریتانیایی در موسیقی

سرباز بودن و دور از خانه بودن مطمئنن دلتنگی های خودش را دارد. اما شاید این دلتنگی برای همسران سربازان بیشتر هم باشد. برای همین یک هنرمند بریتانیایی برای رفع دلتنگی این همسران عده ای از آنها را بسیج کرده تا با هم آواز بخوانند. این آهنگ حالا پرفروش ترین آهنگ کریسمس در این کشور شده.

مارک لوبل، بی بی سی، گزارش می دهد.