پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وقتی بلیط ساکنان یک روستا یکجا برنده می شود

نام روستایی کوچک و دورافتاده در منطقه آراگون اسپانیا، یک شبه، سر زبانها افتاد. بخت، با نود در صد از جمعیت دو هزار نفری این روستا، یار شد و در آستانه کریسمس، بلیت شان برد؛ آنهم چه بردنی!

پارسا پیلتن، بی بی سی، گزارش می دهد.