پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگوی اختصاصی با طارق هاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق

سه تن از محافظین آقای هاشمی در تلویزیون دولتی عراق اعتراف کردند که تحت دستور و کمک مالی آقای هاشمی بمب گذاری و شخصیتهای سیاسی و امنیتی را ترور کرده اند. طارق هاشمی می گوید اتهامات وارده سیاسی است و نوری مالکی را متهم کرد که می خواهداز این طریق یکی از منتقدان سر سختش را حذف کند. او گفت محاظین او که در تلویزیون ملی عراق علیه او اعتراف کردند، چهل ساعت قبل از اعترافشان دستگیر شدند. آقای هاشمی پرسید چطور آنها این همه عملیاتها را که گفته می شود چند سال قبل انجام شده را در این مدت کوتاه با جزئیات به یاد می آوردند.

ژیار گل، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به عراق، با طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری عراق گفت‌وگو کرده است.