پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش یهودیان افراطی اسرائیل برای اعمال تفکیک جنسیتی

گروهی از یهودیان افراطی در شهر بِت‌شِمِش، نزدیک بیت‌المقدس با پلیس اسرائیل درگیر شدند. یک نفر از نیروهای پلیس زخمی شد و چند نفری از یهودیان افراطی هم دستگیر شدند. یهودیان افراطی دنبال زنانه مردانه کردن پیاده روها بودند که پلیس مانعشان شد.

پناه فرهادبهمن گزارش می دهد.