پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقلیم کردستان، مأمن مسیحیان عراق

مسیحیان عراق قدیمیترین پیروان دین مسیحیت در جهان هستند. هنوز اکثر آنها به زبان آرامی که همان زبان حضرت مسیح است صحبت می کنند. در سالهای اخیر بسیاری از آنها از عراق کوچ کرده یا به منطقه امن کردستان عراق رفتند. بسیاری در فکر بازگشت به بغداد و سایر شهرهایشان بودند. اما حملات اخیر و اختلافات سیاسی در عراق بسیاری را از فکر بازگشت منصرف کرده است.

ژیار گل از اربیل مرکز حکومت اقلیم کردستان گزارش می‌دهد