پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات اعتراضی بزرگ در اردن

در امّان، پایتخت اردن، حدود ده هزار نفر در اعتراض به ساختار سیاسی در این کشور به خیابانها آمدند. معترضان خواهان اصلاحات در نظام سیاسی اردن هستند و تغییرات اعمال شده در چند ماه گذشته را کافی نمی دانند.

علیرضا فولادی، بی بی سی، گزارش می دهد.