پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشییع جنازه رهبر پیشین کره شمالی

کره شمالی امروز در مراسم بزرگی رهبر پیشین کشور کیم جونگ ایل را رسما تشییع کرد. ده ها هزار نفر از مردم و نظامیان در میان برف و سرمای شدید برای شرکت در مراسم به میدان مرکزی شهر پیونگ یانگ رفتند. تلویزیون دولتی کره شمالی از مردم خواسته از اون، پسر آقای کیم که رهبر جدید شده، حمایت کنند.

کسری ناجی، بی بی سی، گزارش می دهد.