پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خریدهای سال نو در پاریس

با اینکه خیلی از مردمان اروپا مراسم کریسمس و سال نو را با سایه سنگین بحران های اقتصادی سپری می کنند اما این مانع از آن نشده که ساکنان پاریس اندک پول های اندوخته خود را خرج خرید های سال نو نکنند.

سیاوش اردلان، بی بی سی، گزارش می دهد