پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد از عملکرد ناظران اتحادیه عرب در سوریه

ناظران اتحادیه عرب که برای بررسی اوضاع در سوریه به سر می برند، امروز در سومین روز سفرشان از شهرهای درعا، حماه و ادلیب دیدن کردند - شهرهایی که شاهد خونین ترین برخوردها در ۹ ماه گذشته بوده اند. در ۲ روز گذشته یک گروه از ناظران از شهر حمص دیدن کرد که یکی از مراکز اصلی مخالفتها با رژیم بشار اسد است. هرچند بازدید آنها از حمص با انتقادهای شدیدی همراه بوده، که اعتبارشان را از هم اکنون زیر سوال برده است.

کسری ناجی گزارش می دهد