پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر اعجاب آور یک لاک‌پشت کمیاب دریایی

سفر اعجاب آور یک لاک پشت نادر دریایی به نام جانی این روزها در آمریکا خبر ساز شده است. سه سال بعد از به ساحل نشستن در اروپا، زیست شناسان دریایی جانی را به زیست گاه طبیعی اش در آبهای گرم خلیج مکزیک بازگردانده اند.

محمد منظرپور گزارش می دهد