پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن سال نوی میلادی در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان

تاجیک ها دو جهان را یکجا دارند. لااقل تا آنجا که به سال نو مربوط می شود. هم نوروز را جشن می گیرند هم سال نوی میلادی را که شروع رسمی سال شان است.

سهراب ضیاء گزارش می‌دهد