پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکل مالی باغ‌وحش طرابلس برای تغذیه حیوانات

در پی انقلاب لیبی، زندگی رفته رفته به روال عادی برمی گردد. اما اوضاع باغ وحش طرابلس هنوز تا عادی شدن فاصله دارد. کارمندان این باغ وحش می‌گویند برای تغذیه صدها حیوان پول ندارند و هنوز معلوم نیست دولت تازه لیبی حاضر به تامین هزینه باغ وحش می شود یا نه.

مارک لوئن گزارش می‌دهد