پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

به استقبال سال نوی میلادی در کارخانه ترقه سازی

دیشب بسیاری از مردم جهان، درست سرساعت ۱۲ شب، سال جدید میلادی را با آتشبازی های پرشکوه، جشن گرفتند. بسیاری از این فشفشه ها و ترقه ها در آلمان تولید می شود. در بزرگترین کارخانه ترقه سازی اروپا و در شهر آی تورف. دو سه روز آخر هر سال، مردم عادی هم اجازه می یابند که همراه مغازه داران، از این کارخانه خرید کنند.

بامداد اسماعیلی از این خرید گزارشی تهیه کرده است