پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم انداز اقتصاد اروپا در سال جدید میلادی

فردا، سه شنبه سوم ژانویه، نخستین روز کاری بازارهای مالی اروپا در سال جدید میلادی است. یک میراث سال ۲۰۱۱ برای اروپا، بحران اقتصاد است. بسیاری از کارشناسان معتقدندتبعات این بحران در سال جدید هم گریبان اتحادیه اروپا را رها نخواهد کرد.

علی همدانی گزارش می‌دهد