پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاریخ علم

از ابتدای آفرینش پرسش های مهم و دشواری ذهن انسان را به خود مشغول و مجذوب کرده‌اند. در کهکشان چه می‌گذرد؟انسان از کجا آمده است؟ جهان از چه ساخته شده است؟

داستان جستجوی بشر برای یافتن پاسخ به این پرسش ها داستان علم است. از میان تمام تلاشهای بشری، علم بیشترین تأثیر را بر زندگی انسان گذاشته است – بر نگرش انسان نسبت به جهان، بر نگرش انسان نسبت به خود. ایده‌هایش... دست‌آوردهایش... هر طرف نگاه کنیم، نتایجش را می بینیم. اما داستان علم همان قدر که درون آزمایشگاه ها شکل گرفته، از رخدادهایبیرون آزمایشگاه هم اثر پذیرفته است. قدرت، شور ، رقابت و بخت مساعد همگی در جای خود نقشی اساسی بازی کرده‌اند.

رشته برنامه های تاریخ علم که در شش قسمت تهیه شده روایت می کند که چگونه علم از دل تاریخ برآمد و چگونه خود تاریخ ساز شد.