پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سختی‌های سرشماری حیوانات باغ وحش لندن

اگر حیوانات لندن خودشان می‌توانستند تعدادشان را اعلام کنند، زندگی برای کارکنان باغ وحش بسیار راحت می‌شد . در حال حاضر آنها باید هزارها جانور باغ وحش را هر سال سر شماری کند. از پنگوئن و طوطی گرفته تا سوسک و سنجاقک.

گراهام ساچل در گزارشش می‌گوید آمار گرفتن از این حیوانات کار حضرت فیل است.