پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش مقدار خرید در آمریکا با وجود ادامه رکود اقتصادی

با ورود به سال نو میلادی و پایان گرفتن جشن‌های کریسمس و شب سال نو، کم کم بازارها و مراکز خرید آمریکا هم خلوت شده. در سالی که گذشت با وجود ادامه رکود اقتصادی، آمریکایی ها حدود ۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۰ دست به جیب شدند و آنها در چند هفته آخر سال حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خرج هدیه و خورد و خوراک کردن.

امیر پیام از واشنگتن گزارش می دهد.