پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر وزیر امور خارجه بریتانیا به برمه

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، که به برمه سفر کرده، گفته، روند اصلاحات سیاسی واقعی است. آقای هیگ با آنگ سان سوچی، رهبر جنبش آزادیخواهی برمه، هم دیدار کرده. وزیر خارجه بریتانیا، دومین مقام کشوری غربی است که بعد از سالها، به برمه رفته است.

علی همدانی گزارش می دهد