پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش ترکیه

در ترکیه، فرمانده پیشین ستاد مشترک ارتش دیشب را در بازداشتگاه گذارند. او متهم است می خواسته دولت را سرنگون کند. این اولین بار است که یک فرمانده نظامی با چنین درجه ای بازداشت می شود.

نگین شیرآقایی گزارش می دهد.