پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد چینی ها از استراتژی نظامی آمریکا

رسانه های چین به استراتژی نظامی جدید آمریکا واکنش نشان داده اند. آمریکا گفته بودجه نظامی اش را کم می کند. اما همچنان در خاورمیانه و خلیج فارس می ماند و حضورش را در شرق آسیا پررنگ تر می کند. جایی که چین هم حضور نظامی پررنگی دارد. حالا شین هوا، خبرگزاری دولتی چین، گفته حضور نظامی آمریکا خوب است به شرطی که صلح را ترغیب کند. وگرنه می شود گاوی که در یک مغازه چینی فروشی، رها شده باشد.

سام فرزانه گزارش می دهد.