پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد چین از استراتژی نظامی تازه آمریکا

رسانه های دولتی چین از سیاست دفاعی تازه آمریکا انتقاد کرده اند. دولت آمریکا اعلام کرده استراتژی نظامی اش را برای کم کردن مخارج تغییر داده است، اما حضورش را در شرق آسیا پررنگ می کند. جایی که چین هم حضور نظامی پررنگی دارد. رسانه های دولتی چین می گویند حضور آمریکا بیشتر به تنش می انجامد تا به حفظ صلح و امنیت باشد.

سعید توفیقی گزارش می‌دهد.