پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آوای موسیقی از پشت میله ها

موسیقی کلاسیک بخش مهمی از فرهنگ مردم ونزوئلاست و مردم این کشور گروههای موسیقی کلاسیک را می شناسند. اما یک گروه ارکستر در این کشور می باشد که در شرایط خاصی نوازندگی می کند و کمتر کسی درباره اش شنیده است.

سارا گرِینجر Sarah Grainger گزارش می دهد.