پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو نیم شدن یک کشتی باری بر اثر طوفان

یک کشتی باری که در نزدیکی سواحل نیوزیلند به گل نشسته و رها شده بود، بر اثر طوفان دو نیم شده است. این کشتی حامل صدها تن نفت است که قبلاً هم مقداری از آن نشست کرده بود و دستکم بیست هزارپرنده را کشته بود. حالا نگرانی از این است که بر اثر آسیب بیشتر، بقیه نفتی که در مخزن کشتی است وارد دریا شود و فاجعه بزرگتری به بار آورد.

گزارش دانکن کندی را می بینیم.