پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی

سال سرکوب، خیزش های مردمی و تغییر در جهان عرب؛ اینها موضوعاتی هستند که سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه اش به آنها پرداخته است. دراین گزارش که امروز منتشر شده، آمار تکان دهنده ای از وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی پس از تغییرات در آنها منتشر شده است. عفو بین الملل همچنین غرب را به موضعگیری دوگانه در برابر اعتراضهای مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا متهم کرده است.

طاهر قادری گزارش می دهد