پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز 'بدون شلوار' در مکزیکوسیتی

دیروز عده ای از اهالی شهر مکزیکو سیتی، مسافران متروی این شهر را غافلگیر کردند. بعضی از مسافران را به وجد آوردند و بعضی ها را هم معذب کردند. متروی شلوغ پایتخت مکزیک شهری است که به محافظه کاری مشهور است.

علی قدیمی گزارش می‌دهد