پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موافقت با رفراندوم برای ماندن یا جدایی اسکاتلند از بریتانیا

دولت محافظه کار با کلیت برگزاری رفرندام برای ماندن یا جدا شدن اسکاتلند از بریتانیا موافقت کرده است. اما درباره زمان برگزاری رفراندوم اختلاف نظر هست. دیدوید کامرون می گوید از نظر اقتصادی به نفع اسکاتلند است که رفراندوم را زودتر برگزار کند اما نظرسنجی ها نشان می دهند که مردم اسکاتلند در شرایط فعلی چندان با جدایی از بریتانیا موافق نیستند.

سعیده هاشمی گزارش می‌دهد